Nanoquruluşlar (Nanostructures)

Nanoquruluşlar (Nanostructures)

Bir cismin nanoquruluşa sahib ola bilməsi üçün, ən az bir tərəfinin ölçüsünün 1 nm ilə 100nm aralığında olmalıdır. Bu tərəflərin sayına və müxtəlifliyinə görə nano quruluşların bir neçə fərqli növü vardır.

  1. Nanoclusters  hər tərəfinin ölçüsü 1 ilə 100 nm arasında olan quruluşlardır. Bu strukturlar 0D nanoquruluşlar olaraq təsnif edilir.
  2. Nanotubes və nanowires kimi  xarakterik diametri 1 ilə 100 nm arasında, amma uzunluqları istənilən uzunluqda ola bilən strukturlardır. Bu strukturlar 1D nanoquruluşlar olaraq təsnif edilir
  3. Nazik qatlar 1 ilə 100 nm arasında qalınlığa malikdirlər, lakin digər iki ölçüleri isə daha böyükdür. Bu strukturlar 2D nanoquruluşlar olaraq təsnif edilir
  4. Və nəhayət, bütün tərəflərinin ölçüləri 100nm-dən çox olan lakin, 0D, 1D və 2D nanoquruluşlarının birləşmələrindən əmələ gələn müəyyən bir həcmə sahib strukturlardır. Bu strukturlar 3D nanoquruluşlar olaraq adlandırılır.
Sponsor reklamı

Dil öyrən
Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən daha tez məlumat ala bilərsiniz.

Yüklə