İnşaat sənaye məhsullarında ən çox istifadə olunan nanomateriallar

İnşaat sənaye məhsullarında ən çox istifadə olunan nanomateriallar

Titan dioksid (TiO2) nanohissəciyi tikinti sənayesində 109 markada istifadə edilmişdir. Bu fotokatalizator geniş spektrlı özünü təmizləyən, antibakterial, hidrofobiklik, yanğınsöndürmə xüsusiyyətlərinə və çirklənməyə, yosunlara və göbələklərin böyüməsinə, turşular və qələvi, barmaq izi və korroziyaya qarşı müqavimət göstərmək üçün çox yaxşı xüsusiyyətlərə malikdir. Titaniya nanohissəciklərini ehtiva edən örtüklərin çox güclü yapışma qabiliyyəti vardır və sıyrılma və aşınmaya qarşı yaxşı bir mexaniki möhkəmliyə malikdir. Monitorinq olunan şirkətlər arasından 70-i məhsullarında titania nanohissəciklərindən istifadə etmişdir. ABŞ, Almaniya, Çin və İspaniya tikinti sənayesi məhsullarında bu nanomaterialın əsas istifadəçiləridir.

Silikon dioksid (SiO2) NPD-də (Nanotechnology Products Database) edilən araşdırmalara əsasən 271 məhsulda istifadə edilmişdir, ancaq bu məhsullardan sadəcə 89-u inşaat sənayesindən olduğu bildirilib. İnşaat materialları, boyalar, örtüklər, kimyəvi maddələr və bina üçün materiallar istehsal edən markaların üstünlük təşkil etdiyi NPD-də qeyd edilib. Bunlara plitələr, beton, sement, borular, eynəklər, məhlullar və örtüklər daxildir. Almaniya, ABŞ, İspaniya və İran tikinti sənayesi məhsullarında silikon dioksid nanohissəciklərinin əsas istifadəçiləridir. Bu nanohissəciklər məhsullarda müxtəlif xüsusiyyətlər yaradır. Silikon dioksid nanohissəcikləri geniş spektrli hidrofobiklik, özünü təmizləyən xüsusiyyətlərə və çirklənməyə, yosunlara və göbələklərin böyüməsinə, turşular və qələvi kimi kimyəvi maddələrə, barmaq izi və korroziyaya qarşı müqavimət göstərir.

Gümüş nanohissəciklər bu sənayedə 3-cü yeri tutur. Gümüş nanohissəciklərin ən vacib xüsusiyyəti, tərkibində olduğu məhsulların hamısında müşahidə edilə bilən antibakterial xüsusiyyətidir. Bu nanohissəcik məlumat bazasında qeydə alınmış bütün markalardan 860 məhsulda və inşaat sənayesindəki 41 məhsulda istifadə edildiyi bildirilmişdir. Fayans, boyalar və antibakterial həllər gümüş nanohissəcikləri ehtiva edən ən vacib məhsullardır. ABŞ, Almaniya, Çin və Cənubi Koreya tikinti sənayesi məhsullarında gümüş nanohissəciklərin əsas istifadəçiləridir.

Sponsor reklamı

Dil öyrən
Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən daha tez məlumat ala bilərsiniz.

Yüklə