Qarşı cinsi hansı xüsusiyyətlərə görə seçirik?

Qarşı cinsi hansı xüsusiyyətlərə görə seçirik?

Təkamül yalnız növlərin xarici görünüşünü müəyyən edən bioloji proses deyil. Təbiətin bu qanunu növlərin üstünlüklərini, meyllərini və qərar qəbul etmə mexanizmini də müəyyən edən prosesdir. Təbii ki, canlının hər bir xüsusiyyəti genlərə əsaslanaraq 100% müəyyən edilmir. Xüsusilə də sosial quruluşa malik canlı varlıqlarda, onda doğulan mədəniyyət, bu mədəniyyətin quruluşu, valideynlərin nəsilə verdiyi töhfələr (müsbət və ya mənfi), fərdlərin özlərinin təcrübələri (həyat hekayələri) və bir çox digər gözlənilməz, təkamülsüz, xaotik amillər canlı nəslin gedişinə təsir edir. Lakin əgər biz fərdlərin əsasında deyil, ümumilikdə cəmiyyətin əsasında öyrəniriksə və əgər bir növ üçün mövcud olan, lakin dəyişməyə açıq olan "normlar" araşdırılırsa, onda müşahidə olunur ki, bizim bəzi üstünlüklərimiz o qədər də subyektiv deyil və bu növ digərlərinə nisbətən müəyyən variantlara daha çox meyllidir. Bu ümumi üstünlüklər, şübhəsiz ki, bir növün bütün fərdlərini müəyyən etmək üçün kifayət deyil; lakin onlar hələ də bizə növlərin təkamül tarixi haqqında əvəzsiz məlumatlar verir.

Yadda saxlamaq lazım olan ən kritik məqam isə təkamül psixologiyasının aydınlaşdırmağa çalışdığı bu ümumi üstünlük meyllərinin bioloji təkamülimizlə bağlı olmasıdır. Lakin bizim növümüz artıq təkcə onun biologiyası ilə təsvir edilə bilməyəcək bir növdür. Çünki bioloji təkamül nəticəsində mədəni təkamülün insan orqanizmini digər növlərə nisbətən daha mürəkkəb və güclü formada formalaşdırmasına səbəb olmuş və mümkün etmişdir. Buna görə də mədəniyyətimiz birbaşa təsir edir və üstünlükləri formalaşdırır, hətta lazım gəldikdə onları bioloji təkamülümüzlə ziddiyyət təşkil edən nöqtələrə daşıya bilir. Bunlar da psixoloqlar, zooloqlar, antropoloqlar və etoloqlar tərəfindən araşdırılır. Vacib olan bu iki sahənin məlumatlarını birləşdirərək varlığımızı və necə təkamül etdiyimizi, bu gün necə qərar qəbul etdiyimizi, bu qərarlarda biologiyamızın və mədəniyyətimizin nə qədər rol oynadığını anlamaqdır. Bu nöqteyi-nəzərdən hesab edirik ki, təkamülümüzün hər iki növünü anlamaq böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bu məqalədə kişi və dişilərin ümumi və səthi olaraq bir-birini seçmələri, növlərimizin necə yaşaması və bu üstünlüklərin varlığımızda necə rol oynadığına görə xüsusiyyətləri nəzərdən keçirəcəyik. Beləliklə, burada bioloji təkamülün nəticələrinə baxacağıq. Bəlkə də indi bu, bizim növə daha az təsir edir. Bunun bizim psixologiyamıza təsiri. Coğrafiyadan coğrafiyaya, zaman-zaman, ailə quruluşundan ailə quruluşuna qədər dəyişən və inkişaf edən mədəniyyətlərə toxuna bilmərik (çünki bu, yalnız nəhəng kitabın mövzusu ola bilər). Desmond Morrisin "The Naked Man", "The Naked Ape" və “The Naked Woman” adlı 3 kitabını oxumağınızı tövsiyə edirik.

Təkamülçü Cazibədar İnsan Dişilər (Dişilər)
Kişilərin qadınla uzun müddət bağlılıq arzusunu artıracaq beş potensial adaptasiya faydası var: həyat yoldaşını cəlb etmədə müvəffəqiyyətin artması, daha istəkli həyat yoldaşı əldə etmədə müvəffəqiyyətin artması, atalıq əminliyinin artması, uşaqların sağ qalma müvəffəqiyyətinin artması, uşaqların atalıq sərmayəsi vasitəsilə reproduktiv müvəffəqiyyətlərinin artması (Buss, 1999). Lakin bütün bu möhtəşəm faydaları biçmək istəyən kişilər bir sıra tapmacalarla qarşılaşırlar ki, bu tapmacaları həll etmək lazımdır. Reproduktiv dəyəri və valideynlik qabiliyyəti yüksək olan qadının müəyyən edilməsi bu problemlərdən biridir. Bu problemləri həll edə bilməyən kişilər təkamül prosesindən sonra bu problemlərin öhdəsindən gələn kişilərlə əvəz olundu (Buss, 1998).
Kişilərin uzun müddətli partnyor üstünlükləri atalıq qeyri-müəyyənliyi və reproduktiv dəyər problemlərinin həlli üçün olanlardır. Bədənin içindən hamilə olan bütün məməlilər kimi, qadınlar da ana olduqlarına heç vaxt şübhə etməzlər. Onlar bilirlər ki, dünyaya gətirdikləri uşaqların hamısı yüz faiz onlarındır. Kişilər isə ata olduqlarına heç vaxt tam əmin ola bilməzlər. Atalıq şübhəsi olan bu problemi həll etmək üçün kişilər uzun müddət cinsi əlaqədə olmaq istədikləri qadınlarda iffət və sədaqət axtarırlar (Buss və Şmit, 1993).

Uzun müddətli münasibətlərdə kişilərin önəm verdiyi meyarlardan biri yaşdır. Qadınlardan fərqli olaraq, kişilər öz arvadlarının özlərindən cavan olmasını arzulayırlar. Çünki kişinin reproduktiv potensialı onun yaşından çox təsirlənməsə də, eyni vəziyyət qadınlar üçün də deyil. Müəyyən yaşdan sonra qadınların döllüyü tamamilə yox olur. Bu səbəbdən kişi, hansı yaşda olmasından asılı olmayaraq, hələ də məhsuldarlığını itirməyən qadınlarla uzun müddətli cinsi əlaqəyə girir. Məsələn, 50 yaş qrupuna daxil olan kişilər 34-35 yaşlarında olan qadınları evlənmək üçün seçirlər (Buunk, Dijkstra, Kenrik və Varntjes, 2001).

Qadınların yaşı və döllə sıx bağlı olan fiziki görünüş kişilərə partnyor seçimində doğru qərarlar qəbul etməyə ciddi kömək edən ipuclarından biridir. Bir çox araşdırmalar nəticəsində məlum olduğu kimi, fiziki görünüşdə qadının sağlamlığına, fertilliyinə və reproduktiv dəyərinə dair çoxlu əlamətlər var. böyük dodaqlar, hamar dəri, parlaq saçlar gənclik üçün uc kimi; sağlamlıq ipucları: yarasız və təmiz dəri, ağ dişlər və simmetrik bədən .

Subthreshold metodları ilə aparılan araşdırmalar da kişilərin partnyor seçimində fiziki cazibədarlığın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərmişdir. Maner, Gailliot və DeWall (2007) tərəfindən dot probe prosedurunun köməyi ilə aparılan araşdırma göstərdi ki, kişilər cazibədar qadınların şəkillərindən yapışır və buna görə də onların təyin olunmuş tapşırığın üzərində reaksiya vaxtı uzanır. Lakin eyni effekt cazibədar kişi şəkillərinə məruz qaldıqları təqdirdə həyat yoldaşı axtarmaq həvəsi artan qadınlarda da müşahidə olunurdu.
Bütün bu tapıntılara uyğun olaraq, qadınlar partnyor tapmaq strategiyalarında da fiziki cazibədarlıqlarını vurğulayırlar. İştirakçıları üçün tanışlıq platforması təqdim edən bəzi saytlarda özlərini tanıtdıran qadınlar kişilərə nisbətən fiziki cazibədarlığına daha çox önəm verirlər (Badahdah və Tieman, 2005).
Fiziki cazibədarlığın determinantları arasında mühüm yer tutan bel-bel nisbəti üzərində aparılan bir çox araşdırmalar göstərib ki, bel-bel nisbətinin aşağı olması qadınların cazibədarlığını artırır. Estrogen və testosteron hormonları orqanizmdə piylərin toplayacağı yerlərə və piylərin paylanmasına təsir edir. Buna uyğun olaraq bel-bel nisbəti dəyişir. Bel nahiyəsində yox, omba ətrafında piylərin toplanması qadını sağlamlıq və məhsuldarlıq baxımından arzuolunan edir; çünki aşağı bel-bel nisbəti ümumi bədən sağlamlığı üçün etibarlı ipucudur. Bir araşdırmada bel-bel nisbəti 0,7 nisbəti ən cəlbedici və sağlam nisbət olaraq qiymətləndirildi. 
Bu yaxınlarda aparılan bir araşdırma da görmə qabiliyyəti zəif olan kişilərin toxunma əsaslı qiymətləndirmələrdə beldən aşağı nisbəti daha cəlbedici şəkildə qavradığını göstərdi (Karremans, Frankenhuis və Arons, 2010).
Kişilər həyat yoldaşı seçimində qadınların sosial dominantlıq səviyyəsini də nəzərə alarlar. Həm qısa, həm də uzunmüddətli əməkdaşlıqlarda sosial cəhətdən onlardan aşağı olan qadınlara üstünlük verirlər; daha çox onların bu istiqamətdə üstünlüyü uzunmüddətli münasibətlərdə daha kəskin olur (Brown və Lewis, 2004).  

Nəzərə alsaq ki, kişilərin çoxalma sürəti qadınlarınkindən xeyli yüksəkdir və təsadüfi cinsi əlaqənin qiyməti daha aşağıdır, kişilərin qısa müddətli əlaqələr qurmağa daha istəkli olacağı qənaətinə gəlmək çətin deyil. Qısa müddətli partnyorlarda kişilərin axtardıqları xüsusiyyətlər çox vaxt uzun müddətli partnyorlarda axtardıqları xüsusiyyətlərlə eyni olsa da, fiziki cazibədarlıq qısa müddətli münasibətlər kontekstində daha əhəmiyyətli olur.
Lakin kişilər qısa müddətli münasibətlərdə cüt olma şansını artırmaq məqsədilə öz standartlarını qadınlara nisbətən daha aşağı salmasına meyllidirlər. Kenrik, Sadalla, Qrot və Trostin (1990) tədqiqatları kişilərin bu meylini açıq-aşkar sübut etdi. Məsələn, kişi potensial partnyorda sevgini uzunmüddətli münasibətlərdə 63% arzu edir, qısa müddətli münasibətlərdə isə bu göstərici 45%-ə qədər azalır (Akt., Şmitt, Şekkelfort və Buss, 2001). Yekun zaman fenomeni həm də kişilərin öz standartlarını aşağı salmaq meylini izah edən anlayışdır. Bu tendensiyanı ortaya çıxaran bir araşdırmada adətən həyat yoldaşı tapmağa gedən bir bardakı kişilərdən qadınların kosmosdakı cazibədarlığını qiymətləndirmələri istənildi. Barın bağlanma vaxtı yaxınlaşdıqca kişilərin cazibədarlıq sayının artdığı müşahidə edildi. Kişilər mümkün seksual qarşılaşma fürsətindən istifadə etmək məqsədilə barlarda qadınları gecə yarısı daha cazibədar hesab edirlər (Qladue və Delaney, 1990; Bakı, "Qanun", 1999.

Təkamülçü cazibədar kişilər
Təkamül tarixi boyunca fərqli uyğunlaşma problemləri ilə qarşılaşdıqları üçün, kişi və qadınların üstünlüyü müəyyən mənada fərqlilik nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, həm qadınlar, həm də kişilər qısa müddətli və uzunmüddətli münasibətlər kontekstində fərqli seçim meyarlarını müşahidə edirlər. Bu mərhələdə qadınların uzunmüddətli partnyor üstünlükləri, sonra isə qısa müddətli partnyor üstünlükləri müzakirə olunacaq.
Kifayət qədər vəsaitə malik olan uzunmüddətli həyat yoldaşını seçmək, şübhəsiz ki, öz mürəkkəb səylərini tələb edir. Qadın kimi qəbul edə biləcəkləri kişilər haqqında bugünkü qadınların bilik və uzaqgörənliyi uğurlu qadın əcdadlarından mirasdır (Buss, 1999). Bu irs sayəsində bu gün qadınlar həyat yoldaşı seçimində düzgün seçim edə bilirlər ki, onlar və övladları gələcəkdə bunun fəsadlarından əziyyət çəkməsinlər.

Qadının uzun müddətli münasibət quracağı kişidə axtardığı ən vazkeçilməz xüsusiyyətlər, resursların təmin edilməsi ilə bağlı xüsusiyyətlərdir. Bunlara yaxşı maliyyə vəziyyəti vəd etmək, sosial status, yaş, ambisiya və çalışqanlıq və s. daxildir.
Ata-baba mühiti nəzərə alınarkən, qadınların fiziki imkanlarına görə onların bəzi həyati ehtiyaclarını kifayət qədər ödəyə bilmədiyi təbii mühitlə qarşılaşılacaqdır. Yalnız qadın üçün kiçik uşaqları qorumaq və sağlam böyüməsi üçün lazım olan qidalı maddələri təmin etmək kimi problemlərin öhdəsindən gəlmək çətindir. Hurtado və Hill (1992) tərəfindən aparılan araşdırmalarda atanın məhrum edilməsinin uşaqlara mənfi təsirləri üzə çıxıb. Buna görə də ataları 1-5 yaş arasında ölən uşaqların gələcəkdə həyatda qalma ehtimalı digərlərinə nisbətən azdır. Buna görə də müxtəlif mədəniyyətlərdə tədqiqatlar (məs., Buss və Şmit, 1993; Pillsworth, 2008) açıq-aydın göstərmişdir ki, qadınlar bol iqtisadi resurslara malik olan kişilərə üstünlük verirlər və onları özlərinə və uşaqlarına ötürməyə hazırdırlar. Qadınların bu münasibətinə uyğun olaraq kişilər də düşünürlər ki, resurs potensialını sərgiləmək taktikası uzunmüddətli partnyor axtararkən ən effektiv taktikadır (Şmit və Buss, 1996).  
İqtisadi rifahla birbaşa əlaqəli olan sosial status və yaş da qadınların uzun müddətli cütlərdə diqqət etdikləri faktorlardır. İyerarxiyanın vacib olduğu sosial həyat tərzində yüksək sosial status özü ilə bir çox üstünlüklər gətirir. Amerikalı qadınlar cütlər üzrə təhsil əldə etmək və peşəkar diploma böyük önəm verirlər (Buss and Schmitt, 1993). İnternetdə uyğun saytları araşdıran araşdırmada dini inancın birinci, sosial bacarıqların ikinci sıralarda yer alması, təhsil səviyyəsinin isə kişilərdə müsəlman qadınların ən çox axtarılan xüsusiyyətləri arasında üçüncü sırada yer alması müşahidə edilmişdir (Bədəxdah və Tieman, 2005). Bu tədqiqat vacibdir, çünki onun nümunəsi müsəlman qadınlardan ibarətdir; çünki həyat yoldaşı seçimi ilə bağlı tədqiqatlar Qərb və xristian nümunələri əsasında aparılır. Müsəlman qadınların da sosial bacarıqlar və yüksək təhsil səviyyəsi xüsusiyyətləri axtarması, hansılar ki, statusun güclü determinantları və buna görə də kişilərdə iqtisadi rifah yaradırlar. Bu da onu göstərir ki, qadınların həyat yoldaşı seçimi dini və mənəvi dəyərlərdən müstəqildir.
Gənc oğlan çox vaxt həm sosial durum baxımından, həm də iqtisadi baxımdan hələ arzu olunan deyil. Buna görə də qadınlar yaş baxımından onlardan böyük olan kişilərə üstünlük verirlər. 20 yaşlı qadınlar yaş üstünlüyü ilə bağlı aparılan araşdırmada qeyd ediblər ki, evlənəcəkləri kişilər onlardan ən azı 2-3 yaş böyük olmalıdır (orta qiymət). Lakin bu nəticə o demək deyil ki, qadınların qocalıq kriteriyası sonsuz dərəcədə tolerantdır. Əslində, bu araşdırmada 20 yaşlı yaş qrupunda olan qadınlar onlardan 7-8 yaş böyük kişilərlə evlənməyə razı olacaqlarını bildiriblər (Buunk, Dijkstra, Kenrik və Varntjes, 2001).
Baxmayaraq ki, kişi bol iqtisadi resurslara və yüksək sosial statusa malikdir, qadınlar zəmanət istəyirlər ki, sual olunan kişi gələcəkdə də bu vəziyyəti davam etdirəcək və öz resurslarını bölüşəcək. Bu məqsədlə kişilərin uzun müddətdə kifayət qədər resursa sahib olacaqlarına zəmanət kimi ambisiya və çalışqanlıq; bu resursları bölüşməyə hazır olacaqlarına zəmanət olaraq, uzunmüddətli həyat yoldaşı seçimində etibarlılıq, emosional ardıcıllıq, sevgi və bağlılıq kimi ünsürlərin varlığını nəzərdən keçirərlər.
Qadınlar qısa müddətli əməkdaşlıqdan sonra olduqda, onlar öz partnyor seçiminə fərqli nöqteyi-nəzərdən baxmağa meyllidirlər; çünki qısa müddətli bir uyğunluq yalnız cinsi əlaqə ilə bağlıdır. Təkamül prosesində təbii seçmə qadının zərərdən daha çox bu cür münasibətlərdən faydalanmağına şərait yarada bilən davranışlar seçmişdir. Təsadüfi cinsi əlaqə nəticəsində qadının hamilə qalma riskinin olduqca yüksək olduğunu nəzərə alsaq, bu məqsədlə üstünlük verilən kişilərdə axtarılan yeganə meyarın nə olduğunu təxmin etmək çətin deyil: sağlam genlər.
Potensial həyat yoldaşının fiziki xüsusiyyətləri qadınların uzun müddətli həyat yoldaşı üstünlüklərində əhəmiyyətli olaraq qalsa da, qısa müddətli həyat yoldaşı üstünlüklərində daha çox üstünlük təşkil edir. Qadınlar bir gecəlik stendlərdə fiziki cazibədarlığın xüsusiyyətlərini daha çox seçirlər (Gaulin və McBurney, 2001). Kişinin ölçüsü, gücü, atletik qabiliyyəti təhlükələrdən qorunma probleminin həllinə işarə edir. Bu xüsusiyyətlər həm də sağlam genlərin əlamətləridir.

Qadınlar qısa kişiləri ya qısa müddətli, ya da uzun müddətli yoldaşlıqlara görə arzuolunmaz tapırlar. Bunun əksinə olaraq hündürboylu, atletik, əzələli kişilər daha istəkli sayılırlar (Buss və Şmit, 1993).
Kişi səs quruluşu qısa müddətli münasibətlər üçün cazibədarlığın başqa bir ölçüsüdür. Menstrual siklin məhsuldar mərhələsində olan qadınlar qısa müddətli cütləşmələr ("Puts", 2005) məsələsində aşağı səslərə malik kişilərə üstünlük verirlər.

Çiyin-bel nisbəti qadınların nəzərə aldığı digər fiziki xüsusiyyətdir. Çiyin-bel nisbəti yüksək olan kişilər daha erkən yaşlarda cinsi təcrübələrə sahib olur, daha çox partnyor tapırlar və çiyin-çiyin nisbəti aşağı olan həmkarlarına nisbətən daha çox nikahdan kənar işləri var (Hyuz və Qallup, 2003).
Kişi səs quruluşu qısa müddətli münasibətlər üçün cazibədarlığın başqa bir ölçüsüdür. Menstrual tsiklin məhsuldar mərhələsində olan qadınlar qısa müddətli cütləşmələr ("Puts", 2005) məsələsində aşağı səslərə malik kişilərə üstünlük verirlər.

Çiyin-bel nisbəti qadınların nəzərə aldığı digər fiziki xüsusiyyətdir. Çiyin-bel nisbəti yüksək olan kişilər daha erkən yaşlarda cinsi təcrübələrə sahib olur, daha çox partnyor tapırlar və çiyin-çiyin nisbəti aşağı olan həmkarlarına nisbətən daha çox nikahdan kənar işləri var (Hyuz və Qallup, 2003).
 

Sponsor reklamı

Dil öyrən
Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən daha tez məlumat ala bilərsiniz.

Yüklə