Pyons Yakob Bertselius

Pyons Yakob Bertselius

İsveç kimyaçısı Pyons Yakob Bertselius İsveçin cənubunda Beversund kəndində anadan olmuşdur. Onun atası Linçeninqede məktəb direktoru olmuşdur. 1797-1880-ci ildə Upsal universitetində tibb təhsilini almışdır. Kursu qurtardıqdan sonra Stokholm tibb-cərrahiyyə institutunda assisent, 1807-ci ildə isə kimya və əzcaçılıq üzrə professor vəzifəsinə seçilmişdir.

Onun əsas nailiyyətindən biri - kimyəvi elementlərin atom kütlələrinin sistemini yaratmışdır. Bertselius iki mindən çox elementin birləşmiş tərkibini və 45 kimyəvi elementin atom kütləsini hesablamışdır (1814-1826). Bertselius kimyəvi elementlərin müasir işarələrini vermişdir.

Analitik işləri nəticəsində Bertselius İsveç kimyaçısı V.V. Quzenqer ilə yeni element Seriumu (1803), Seleni (1817), Toriumu (1828) və ilk dəfə sərbəst halda Titanı, Tantalı, Sirkoniumu və Silisiumu almışdır. Bertselius elektrokimya sahəsində də öz tədqiqatları ilə tanınmışdır.

1803-cü ildə elektroliz üzrə müəyyən işlər görmüş 1812-ci ildə elementlərin elektrokimyəvi təsnifatını vermişdir. Katalitik proseslərin tədqiqatları əsasında Bertselius (1835) kimyəvi reaktorlarda «üçüncü qüvvə» qeyri elektrolitik hadisələrin qarışmasını ifadə etmək üçün «kataliz» terminini daxil etmişdir.

Bertselius müasir kimyaçıların arasında böyük nüfuza malik idi. 1808-ci ildə İsveç Kral Akademiyasının üzvü, 1810-1818-ci ildə isə akademiyanın prezidenti olmuşdur. 1818- ci idə Bertselius daimi Kral Akademiyasının katibi, ritsari və 1835-ci ildə boron tituluna layiq görülmüşdür. 

Sponsor reklamı

Dil öyrən
Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən daha tez məlumat ala bilərsiniz.

Yüklə