loading...
turk-xalqlarinin-mifologiyasi

Türk xalqlarının mifologiyası

Bizim eradan təqribən beş min il əvvəl dünyanın böyük bir ərazilərində müxtəlif adlarla (şumer, sak, hun, skif və s.) tanınan türklərin tarixi, ana yurdu və s. ...

cin-mifologiyasi

Çin Mifologiyası

Çinin ən qədim tarixi hadisələri müxtəlif əsatirlərdə öz əksini tapmışdır. Çinin digər sivilizasiyalardan nisbətən təcrid olunması və çinlilərin sivil...

qedim-alman-skandinav-mifologiyasi

Qədim Alman-skandinav Mifologiyası

Qədim Alman-Skandinav mifologiyası və etiqadları haqqında bir sıra mənbələr mövcuddur. Roma tarixçisi Tatsitin (b.e I əsr) əsərinin “Almaniya” bölməsində, qo...

sumer-akkad-mifologiyasi

Şumer-Akkad mifologiyası

Şumer-Akkad mədəniyyəti dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərinin birində-Mesopotomiyada (İkiçayarası) yaranıb formalaşmışdır. B.e. əvvəl IV minilliyin sonu II minilli...

ink-sivilizasiyasi

İnk sivilizasiyası

İnka - terminin mənşəyi «günəş» sözündən götürülmüşdü. Onların mədəniyyətinin tarixi 1200-1572-ci illəri əhatə edir. İnklərin ...

bakinin-qala-divarlari

Bakının Qala Divarları

Оrtа əsrlərdə Bаkı şəhəri şimаl, şərq və qərb tərəfdən nəhəng ikiqat qаlа divаrlаrı ilə əhаtə оlunmuşdu. Mənbələrin məlumаtınа görə şəhərin cənubdаn, ...

Bizi izləyin

Abunəlik

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.