loading...
toms-effekti

Toms Effekti

Hәlә yarım əsr bundan qabaq ingilis alimi Qrey müәyyәn etmişdir ki, delfinlər onların әzәlә qüvvәlәrinin imkan verdiyindәn 7—10 dəfə artıq sürətlə һәrәkәt ...

qeyri-mueyyenlik-prinsipi

Qeyri-müəyyənlik Prinsipi

Təsəvvür edin ki, çox uzun bir ipin ucunu tutursunuz və ritmik şəkildə yuxarı və aşağı silkələyərək dalğa yaradırsınız. Kimsə sizə "Bu dalğa dəqiq haradadır?&q...

fonon-ve-foton

FONON və FOTON

Fonon və foton, tez-tez səhv edilə bilən iki çox yaxın sözdür. Ümumi olaraq, Foton kvant mexanikasının əsasını təşkil edən bir enerji paketidir, fonon isə bir ne&cc...

radio-tezlik-mueyyenlesdirme-lrfidl-sensorlara-qisa-giris

Radio-Tezlik Müəyyənləşdirmə (RFID) - Sensorlara Qısa Giriş

Sensor, sistemin kimyəvi və ya fiziki xassələri haqqında məlumatları analitik olaraq faydalı bir siqnala çevirən bir cihaz olaraq ifadə olunur. Ümumiyyətlə, bir cismi təsvir e...

piezoelektrik-effekt-nedirf

Piezoelektrik effekt nədir?

Piezoelektrik effekti, müəyyən materialların tətbiq olunan mexaniki gərginliyə cavab olaraq elektrik yükü yaratmaq qabiliyyətidir. Piezoelektrik sözü yunan piezein s&ou...

mikrodalgali-qizdirilma

Mikrodalğalı Qızdırılma

Son illər üzvi və qeyri-üzvi kimyada fiziki-kimyəvi proseslərə təsir üsullarının inkişafında keyfiyyətli sışrayışlar baş vermişdir. Maddələrin sintezi və analizində...

termodinamik-sistemin-hal-parametrleri

Termodinamik sistemin hal parametrləri

Molekulyar fizika və termodinamika fizikanın-cisimlərin xüsusiyyətlərinin onların quruluşundan, hissəcikləri arasında qarşılıqlı təsirdən və hissəciklərinin hərəkət xarakter...

nanozerreciklerin-antibakteriyal-xasseleri

Nanozərrəciklərin antibakteriyal xassələri

Bir çox nanozərrəciklər antibakterial xassələrə malikdirlər. Bunlara misal olaraq gümüşü və qızılı misal göstərmək olar. Gümüş ionları tərəf...

texnologiya-nanotexnologiya

Texnologiya - Nanotexnologiya

Tarixdən məlumdur ki, Yerdə həyatın başlanması ilə bütün təbii proseslər insanlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə öyrənilməyə başlandı. Belə ki, insan m...

nanoquruluslar

Nanoquruluşlar

Biz milyard sayda nanoquruluşlarla əhatə olunmuş dünyada yaşayırıq. Nanoquruluşlara həm kosmosda, həm atmosferdə, həm hidrosferada, həm dağ süxurlarında, həm də Yeralt...

texnogen-sua-menbeleri

Texnogen Şüa Mənbələri

Radioaktiv təhlükənin yalnız nüvə sənayesi müəssisələri üçün xarakterik olduğunu düşünmək yanlış olardı. Qeyri-radioaktiv faydalı qazıntılar...

klassik-mexanikada-hisseciklerin-hali-anlayisi

Klassik mexanikada hissəciklərin halı anlayışı

Hərəkətin təbiət qanunları ilə təyin edilməyən elementləri başlanğıc şərtlər adlanır. Nyuton əsrinin gözəl kəşflərindən biri də təbiət qanunlarının başlanğıc şər...

Bizi izləyin

Abunəlik

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.