loading...
qaz-karbohidrogenlerinin-xammal-menbeleri-ve-xasselerinin-tehlili-i-hisse

Qaz karbohidrogenlərinin xammal mənbələri və xassələrinin təhlili - I hissə

Əvvəllər üzvi kimya sənayesinin xammal mənbəyi qismən bitki və heyvanat aləmindən alınan məhsulların (ağac, taxıl, kartof, yağlar) emalı məhsullarıdır.  Baxmayaraq ki, so...

turk-xalqlarinin-mifologiyasi

Türk xalqlarının mifologiyası

Bizim eradan təqribən beş min il əvvəl dünyanın böyük bir ərazilərində müxtəlif adlarla (şumer, sak, hun, skif və s.) tanınan türklərin tarixi, ana yurdu və s. ...

nanoolculu-strukturlarin-istehsali

Nanoölçülü strukturların istehsalı

Nanoölçülü strukturların və ya cihazların istehsalına ya yuxarıdan-aşağı (top-down), ya da aşağıdan yuxarıya (bottom-up) yolu ilə nail olmaq olar. Aşağıdan yuxar...

vitaminler-umumi-icmal

Vitaminlər - ümumi icmal

Vitaminlər insan həyatında və sağlamlığında mühüm rol oynayan kompo­nent­lərdəndir. Vitaminlərin çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq bir sıra xəstəliklər m...

ekvivalentler-qanunu

Ekvivalentlər qanunu

Tərkibin sabitlik qanunundan belə nəticə çıxır ki, elementlər bir-birilə olduqca müəyyən miqdari nisbətlərdə reaksiyaya daxil olurlar (paylar qaydası ). Bununla əlaqədar ki...

terkibin-sabitlik-qanunu

Tərkibin sabitlik qanunu

Bu qanun müasir şəkildə aşağıdakı kimi ifadə olunur: Hər bir təmiz molekulyar birləşmənin miqdari tərkibi alınma üsullarından asılı olmayaraq sabitdir. Bu qanun frans...

nobel-mukafatcisi-vant-hoff

Nobel mükafatçısı Vant Hoff

Hollandiya kimyaçısı Yakob Qenrik Vant-Hoff Rotterdam şəhərində anadan olmuşdur. Kimya ilə hələ uşaqlıqdan maraqlanmağa başlamışdır. Lakin valideynləri onun kimyaçı ol...

kimyevi-lazerler

Kimyəvi lazerlər

Kimyəvi lazerlərdə inversiya kimyəvi reaksiya zamanı yaranır. Kimyəvi lazer kimyəvi enerjini birbaşa koherent şüalanma enerjisinə çevirir. Lazerlərdə əvvəlcə doldurma enerj...

nanohisseciklerin-fotokimyevi-sintezi

Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi

Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi yüksək aktiv reduksiyaedici elektronlar, radikallar və həyacanlanmış hissəciklərin yaranması ilə əlaqədardır. Bu metodla da yüksək təmi...

nanohisseciklerin-sintezi-radiasiya-kimyevi-reduksiya

Nanohissəciklərin sintezi - Radiasiya-kimyəvi reduksiya

Kimyəvi sistemə yüksək enerji təsiri şəraitində metal nanohissəciklərin alınması yüksək reduksiyaedici elektronların, radikalların və həyəcanlanmış hissəciyin yaranması ...

ferdi-naqilsiz-sebekeler

Fərdi naqilsiz şəbəkələr

İnformasiya verilişinin fərdi naqilsiz şəbəkələri (FNŞ) - elə texnologiyadır ki, bu zaman naqil olmadan informasiya qurğularının onlarla santimetrdən 10 metrə qədər radiusunda qarş...

neftin-emali

Neftin emalı

Hәr bir mayenin müәyyәn qaynama temperaturu vardır. Mәsәlәn, adi şәraitdә tәmiz su 100°C, etil spirti (şәrab spirti) isә 78,4°C-dә qaynayır. Bu iki mayeni qarışdırıb, ...

Bizi izləyin

Abunəlik

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.