Trichogrammatidae arıları

Trichogrammatidae arıları

Zərərvericini bioloji nəzarətdə saxlamaq üçün Trichogrammatidae arısının önəmli rolu var. Trichogrammatidae arısı iki növ kəpənəyə Pyralidae və Noctividae qarşı parazitlik edir. Biz buna görə iki zərərverici kəpənəklərə qarşı Trichogrammatidae arısını saxlanılıb çoxaldılıb təbiətə bağlara ötürürük. Dünya miqyasında və Azərbaycanda bunları çoxaltmaq və inkişaf elətdirmək təsərufatçılara və bağbanlara lazımdır. Hesablamalara görə dünyada 20-70 mln ha təsərufatlarda və bağlarda istifadə olunur.  Azərbaycan xaric keçmiş MDB ölkələrində və Çində 10mln ha-dan çox Trikoqrama arısından istifadə olunur.

Öz mühitinə adeptasia olunmuş arılar toplanır insektariumda saxlanılır və çoxaldılır,0-dan yuxarı soyuducularda saxlanılır,o zamanki zərəverici yumurta qoymaq vaxtına çatanda biz arıları təbiətə ötürürük. Trikoqrama arısı zərərvericinin yumurtasını dələrək öz yumurtasını ora qoyur və həmin,zərərvecinin nəslinin artmasının qarşını alır. Bu zərərverici narın boğaz qurdu,pambıq qozasının qurdu,qarğıdalı və çəltik gövdəsinin qurdu ola bilər. Zərərvericinin yumurtasında parazitlik edən arı tam inkişaf edəndən sonra uçub nəslini davam etdirir.

Sponsor reklamı

Dil öyrən
Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən daha tez məlumat ala bilərsiniz.

Yüklə