loading...
Qaz karbohidrogenlərinin xammal mənbələri və xassələrinin təhlili - I hissə

Qaz karbohidrogenlərinin xammal mənbələri və xassələrinin təhlili - I hissə

Türk xalqlarının mifologiyası

Türk xalqlarının mifologiyası

Nanoölçülü strukturların istehsalı

Nanoölçülü strukturların istehsalı

neftin-yaranmasi

Neftin yaranması

Neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-...

neft-nyuton-ve-qeyri-nyuton-mayeler

Neft - Nyuton və Qeyri-Nyuton Mayelər

Axma xüsusiyyәtlәrinә görə neftlәri iki qrupa ayırmaq olar: Nyuton vә qeyri-Nyuton neftlәr.(Bax: Neftin Tərkibi) Bir-birilә daxilәn әlaqәdә olan qablardan birinә maye t&oum...

neftin-terkibi

Neftin Tərkibi

Neft—karboһidrogenlәrin müxtәlif tәrkibli mürәkkәb qarışığıdır. Bu tәrkib müxtәlifliyi nәinki bir neft rayonu vә bir neft yatağı daxilindә, һәtta bir quyunun ...

moore-qanunu

Moore Qanunu

İntel'in qurucularından olan Gordon Moore tərəfindən 19 aprel 1965-ci ildə Electronics Magazine jurnalı tərəfindən nəşr olunan bir məqalədə texnologiya tarixinə girən bir qanundur...

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.