nobel-mukafatcisi-vant-hoff

Nobel mükafatçısı Vant Hoff

Hollandiya kimyaçısı Yakob Qenrik Vant-Hoff Rotterdam şəhərində anadan olmuşdur. Kimya ilə hələ uşaqlıqdan maraqlanmağa başlamışdır. Lakin valideynləri onun kimyaçı ol...

kimyevi-lazerler

Kimyəvi lazerlər

Kimyəvi lazerlərdə inversiya kimyəvi reaksiya zamanı yaranır. Kimyəvi lazer kimyəvi enerjini birbaşa koherent şüalanma enerjisinə çevirir. Lazerlərdə əvvəlcə doldurma enerj...

nanohisseciklerin-fotokimyevi-sintezi

Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi

Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi yüksək aktiv reduksiyaedici elektronlar, radikallar və həyacanlanmış hissəciklərin yaranması ilə əlaqədardır. Bu metodla da yüksək təmi...

nanohisseciklerin-sintezi-radiasiya-kimyevi-reduksiya

Nanohissəciklərin sintezi - Radiasiya-kimyəvi reduksiya

Kimyəvi sistemə yüksək enerji təsiri şəraitində metal nanohissəciklərin alınması yüksək reduksiyaedici elektronların, radikalların və həyəcanlanmış hissəciyin yaranması ...

neftin-emali

Neftin emalı

Hәr bir mayenin müәyyәn qaynama temperaturu vardır. Mәsәlәn, adi şәraitdә tәmiz su 100°C, etil spirti (şәrab spirti) isә 78,4°C-dә qaynayır. Bu iki mayeni qarışdırıb, ...

nanohisseciklerin-kimyevi-usulla-sintezi

Nanohissəciklərin kimyəvi üsulla sintezi

Kimyəvi reduksiya - ən geniş yayılmış kimyəvi reduksiya üsulu metalların monodispers nanohissəciklərin maye fazada, sulu və qeyri sulu mühitdə nanohissəciklərin sintezində ist...

qida-zencirinde-surunenlerin-movqeyi

Qida Zəncirində Sürünənlərin Mövqeyi

Sürünənlərin qidalanması və onu əldə etməsi fərqlidir. Onların arasında bitki yeyənlərə, cücü, balıqla qidalananlara, yırtıcı formalar və qarışıq qida yeyənl...

nanohisseciklerin-sintezi

Nanohissəciklərin Sintezi

Hazırda çoxlu sayda müxtəlif ölçüdə nanohissəciklərin alınma üsulları işlənilmişdir. Fiziki və kimyəvi metodlarla nanohissəciklərin sintezini iki qrupa ...

naqilsiz-rabite-texnologiyalari-tarixi

Naqilsiz Rabitə Texnologiyaları Tarixi

İşıq şüalarından naqilsiz rabitədə istifadə olunması çox qədim zamanlara təsadüf edir. Əvvəllər işıq siqnalları güzgülər sisteminin köməyilə “...

toms-effekti

Toms Effekti

Hәlә yarım əsr bundan qabaq ingilis alimi Qrey müәyyәn etmişdir ki, delfinlər onların әzәlә qüvvәlәrinin imkan verdiyindәn 7—10 dəfə artıq sürətlə һәrәkәt ...

neftin-yaranmasi

Neftin yaranması

Neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-...

tribologiya-elmi-tedqiqat-obyektleri

Tribologiya Elmi - Tədqiqat Obyektləri

Tribologiya - yunan sözündən alınıb, „sürtünmənin öyrənilməsi haqqında elm“ mənasını verir (tribos- sürtünmə, logos- elm). Tribologiya bir elm...

Bizi izləyin

Abunəlik

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.