loading...

Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. A.Çudakov