loading...

Naxçıvan: İqtisadiyyatın prioritetləri. İqtisadi artım, dinamik inkişaf. N.Əhmədov