Mirzə Fətəli Axundov - Seçilmiş əsərləri (III cild (krilcə))385