Mirzə Fətəli Axundov - Seçilmiş əsərləri (II cild (krilcə))385