İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İmanov