İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənmsinin əsasları. H.Allahverdiyev