Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti. S.Bayramova, S.Qurbanova