CİNAYƏT HÜQUQUNDA CƏZA PROBLEMİ: TARİX VƏ MÜASİRLİK