Bölmələr

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Anilin-fenol-formaldehid oliqomeri əsasında yüksək istiyə davamlı kompozisiyalar hazırlanır və onlardan raket texnikasında,kosmosda, eletrotexnikada,neft-kimya və neft emalı sahələrində istifadə olunur.

Təqdim olunan dərslikdə müəlliflər kataliz və katalizatorlar, katalitik proses və reaksiyalar, katalizin əsas mərhələləri, sənaye heterogen katalizatorları, adsorbent və daşıyıcıların istehsalı, katalizatorların istehsal avadanlıqları barədə ətraflı məlumat vermişlər. O cümlədən, müxtəlif katalizatorların əsas xarakteristikaları və onların istehsal texnologiyası ətraflı şərh olunmuşdur. Dərs vəsaitindən bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr, aspirantlar, mühəndislər, neftin emalı sahəsində işləyən mütəxəssislər və texniki işçilər istifadə edə bilər.

Meyvə qabıqlarının sintetik formaldehid və fenol-formaldehid birləşmələri ilə yüksək müqavimətli,oda və suya davamlı kompozisiya materialı əldə etmək üçün hazırlanmış layihədir.

Analitik kimyaçılar qarşısında duran mikrobioloji problemlərin həllini onların yaranma xüsusiyyətlərini öyrənə biləcəyiniz kitabı təqdim edirik. Kitab ingilis dilindədir.

Radiasiya kimyası öz mövcudluğu üçün nüvə fizikasına borcludur. XX əsrdə nüvənin verdiyi çox böyük enerji demək olar ki, bütün elm sahələrinin – fizika və kimyadan başlamış sosiologiya və iqtisadiyyata qədər – tədqiqat obyektinə çevrildi.

Analitik kimya tədqiq еdiləп оbуеktləriп (mаddələriп) tərkibinin vəsfi və miqdari təуiпi üsullarından bəhs еdəп elmdir. Kitabı yükləyə və ya online oxuya bilərsiniz.

Azəriqaz İstehsalat Birliyi-dən - Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair kitabı online oxuya və ya yükləyə bilərsiniz.

Hər bir mal qrupunda olduğu kimi, məişət təyinatlı şüşə məmulatlarının keyfiyyətinə qarşı müxtəlif məzmunlu tələblər qoyulur. Kitabı oxuyaraq bu tələblərdən xəbərdar ola bilərsiniz.

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Qanın laxtalanması

Müəllif: Xəyal Hüseynov
2

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
5

Konyak istehsalının tarixi

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Kitab Məsləhəti