Fizika 2018-04-20

Klassik mexanikada hissəciklərin halı anlayışı

Klassik mexanikada hissəciklərin halı anlayışı

E-mail Üzvlüyü

Hərəkətin təbiət qanunları ilə təyin edilməyən elementləri başlanğıc şərtlər adlanır. Nyuton əsrinin gözəl kəşflərindən biri də təbiət qanunlarının başlanğıc şərtlərdən fərqləndirilməsidir. Başlanğıc şərtlər müəyyən qanunauyğunluğa tabe deyil, onlar arasında əlaqə yoxdur.

Başlanğıc şərtlərin əhəmiyyəti sistemin əvvəlki təkamülündən asılıdır. Bu və ya digər məsələni həll etmək üçün onlar təcrübi təyin edilməli və ya baxılan məsələnin qoyulmasının obyektiv şərtlərini nəzərə alan hər hansı təsəvvürlərin köməyi ilə verilməlidir. Klassik mexanikada mexaniki sistemin halını (başlanğıc şərtləri) xarakterizə edən parametrlər bu sistemi təşkil edən maddi nöqtələrin (hissəciyin) bütün koordinatlarının və impulslarının məcmusu hesab olunur. Mexaniki sistemin halının verilməsi bütün maddi nöqtələrin bütün koordinatlarının ri(xi , yi , zi) və impulslarının pi verilməsi deməkdir. Bu kəmiyyətlər ixtiyari qiymət ala bilərlər: istənilən hissəciyin vəziyyəti və impulsu bütün digər hissəciklərin vəziyyətindən və impulsundan asılı deyil. Başlanğıc şərtlər təbiət qanunları (Nyutonun ikinci qanunu) ilə birlikdə obyektin mümkün hərəkətini təyin edir. Bu, bütün hissəciklərin koordinatları və impulslarının məcmusuna sistemin halının xarakteristikası kimi baxılmasının əsas şərtidir. Hərəkət tənlikləri bu halın təkamülünü birmənalı təsvir edir. Onlar qüvvədən asılı olaraq hissəciyin təcilini təyin edir. Qüvvə hissəciklər arasındakı məsafənin və onların nisbi sürətinin birqiymətli funksiyasıdır. Koordinatlar və impulslar Nyuton mexanikasında sistemin halını təyin edən əsas fiziki kəmiyyətlərdir. Mexanika üçün maraq kəsb edən bütün digər mexaniki kəmiyyətlər (enerji, impuls momenti və s.) koordinatın və impulsun funksiyası şəklində ifadə edilir.


Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Qanın laxtalanması

Müəllif: Xəyal Hüseynov
2

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
5

Konyak istehsalının tarixi

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Kitab Məsləhəti

Bizi İzləyin