loading...
Neft məhsullarının karbamid vasitəsilə parafinsizləşdirilməsi

Neft məhsullarının karbamid vasitəsilə parafinsizləşdirilməsi

Qaz karbohidrogenlərinin xammal mənbələri və xassələrinin təhlili

Qaz karbohidrogenlərinin xammal mənbələri və xassələrinin təhlili

Türk xalqlarının mifologiyası

Türk xalqlarının mifologiyası

fonon-ve-foton

FONON və FOTON

Fonon və foton, tez-tez səhv edilə bilən iki çox yaxın sözdür. Ümumi olaraq, Foton kvant mexanikasının əsasını təşkil edən bir enerji paketidir, fonon isə bir ne&cc...

neftin-yaranmasi

Neftin yaranması

Neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-...

neft-nyuton-ve-qeyri-nyuton-mayeler

Neft - Nyuton və Qeyri-Nyuton Mayelər

Axma xüsusiyyәtlәrinә görə neftlәri iki qrupa ayırmaq olar: Nyuton vә qeyri-Nyuton neftlәr.(Bax: Neftin Tərkibi) Bir-birilә daxilәn әlaqәdә olan qablardan birinә maye t&oum...

neftin-terkibi

Neftin Tərkibi

Neft—karboһidrogenlәrin müxtәlif tәrkibli mürәkkәb qarışığıdır. Bu tәrkib müxtәlifliyi nәinki bir neft rayonu vә bir neft yatağı daxilindә, һәtta bir quyunun ...

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.