Kitabxanadan Seçmələr

  • 1
  • 2
  • 3
 Əlibaba Əliyev   2018-04-05

Limon Turşusu

Yeyinti məqsədləri üçün işlədilən limоn turşusu (C6H8О7  * H2О) rəngsiz və ya açıq sarımtıl kristallardan ibarətdir. Limоn turşusunu şəkər məhsulunun Asperigliesniger göbələyinin iştirakı ilə qıcqırdılmasından alırlar. Limоn turşusu bitki aləmində də rast gəlir. Quş üzümündə 1,3%, sklet tütünlərdə (max оrkada) 7-8%, yabanı narda 9%, limоnda isə 10%- ə qədər limоn turşusu vardır. Az miqdarda qarağatda, mоruqda, meşə çiyələyində, mərsində, böyürtkəndə оlur.
...
 Əlibaba Əliyev   2018-08-23

Katalizin əsas anlayışları

XIX əsrin sonunda görkəmli alimlərdən Libix, Faradey və Ostvald Berseliusun kataliz haqqında anlayışını tənqid atəşinə tutmuşdurlar. 1884-1901-ci illərdə Ostvald öz elmi əsərlərində kataliz anlayışını yeni təyinini irəli sürdü. Qeyd etmək lazımdır ki, kataliz anlayışının hazırki təyini Ostvaldın 1901-ci ildəki təyinindən he&cc
 Əlibaba Əliyev   2018-05-25

Kimyəvi Liflər

Xalq təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətlərindən biri kimya sənayesinin insanlara bəxş etdiyi sintetik polimerlər təşkil edir.Sintetik polimerlər arasinda plastik kütlələr,rezin,lif,laklar, boyaqlar ,örtüklər, daş-qaşlar,partlayıcı maddələr və.s istehsal edilir.Liflər yüksəkmolekullu birləşmələr sinifinə mənsubdur. Qəd
 Əlibaba Əliyev   2018-08-23

Atomun xarakteristikası

Nüvələrin və elektron qılaflarının yükü mütləq kəmiyyətcə eynidir. Kvant mexanikası elektron qılaflarının quruluşunun tədqiqinə başladı. O, məntiqi olaraq elektron qılaflarının dövri keyfiyyət dəyişmələrini nüvə yükünün keyfiyyət dəyişmələri ilə bağladı.

Flüor haqqında

  • Flüor haqqında

  • Nişasta

  • İstilikkeçirmə hadisəsi

  • Rezin Necə Alınır?

 Əlibaba Əliyev   2018-01-01

Şrödinger pişiyi

Avstriyalı fizik Ervin Şrödinger tərəfindən ortaya atılmış, kvant fizikasıyla əlaqəli olan, haqqında bir çox müzakirələr aparılmış düşüncə təcrübəsi olan "Şrödingerin pişiyi" adətən kvant mexanikası və Kopenhagen təfsiriylə əlaqəli olan bir paradoksdur. Təcrübə 1935-ci ildə ortaya atılmışdır və nəzəri təcrübədir. Təcrübə Şrödingerin
...
 Əlibaba Əliyev   2018-07-17

Texnologiya - Nanotexnologiya

Tarixdən məlumdur ki, Yerdə həyatın başlanması ilə bütün təbii proseslər insanlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə öyrənilməyə başlandı. Belə ki, insan meydana gəldiyi vaxtdan öz inkişafının hər bir dövründə yeni materialların əldə edilməsi və onların təkmilləşdirilməsi üzərində daim işləyib. İnsan
 Xəyal Hüseynov   2017-09-30

Qravitasional Mərcəklənmə

Bir cismin arxasındakı cismi, qarşısındakı cisim yerində qalmaqla, görə bilərikmi? Einşteynin nisbilik nəzriyyəsinə görə əlbəttə ki, bu mümkündür. 
 Əlibaba Əliyev   2018-04-20

Klassik mexanikada hissəciklərin halı anlayışı

Hərəkətin təbiət qanunları ilə təyin edilməyən elementləri başlanğıc şərtlər adlanır. Nyuton əsrinin gözəl kəşflərindən biri də təbiət qanunlarının başlanğıc şərtlərdən fərqləndirilməsidir. Başlanğıc şərtlər müəyyən qanunauyğunluğa tabe deyil, onlar arasında əlaqə yoxdur.

Dərslər

Kimya Dərsləri 1

  • Dərs 1

  • Dərs 2

  • Dərs 3

Kimya Dərsləri

C ++ Dərsləri

Php Dərsləri

İngilis dili dərsləri

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Bizi İzləyin